Nápověda

Linka důvěry má dnes zavřeno. Navštivte prosím linku v době, kdy je otevřena.

Czech

Co je dobré vědět, než začnete chatovat:

Pokud se Vám pracovník/ce chatu přestane ozývat bez rozloučení, mohou za to technické potíže. Za vzniklé komplikace se omlouváme a děkujeme za trpělivost.

Přihlášení / registrace – Pro vstup je potřeba se zaregistrovat. Vytvořte si přezdívku a heslo a použijte druhé okno pro přihlášení. V případě, že už jste tady byl/a a pamatujete si přihlašovací údaje, použijte první přihlašovací okno.

Historie chatů – Pokud se budete chtít k některým informacím z chatu vrátit, přihlaste se kdykoliv do svého účtu a na úvodní stránce kliknete na "MOJE ROZHOVORY". Tam si můžete číst proběhlé chaty, anebo je mazat.

Rychlé skrytí stránky – V případě, že budete chtít před někým skrýt svůj chat s námi, využijte tlačítko "Skrýt stránku". Přesměrujeme Vás na stránku seznam.cz. Potom máte asi minutu na to, abyste se k nám vrátil/a (například tlačítkem zpět). Přibližně po minutě bude chat ukončen, když v něm budete chtít pokračovat, musíte se přihlásit znovu.

Odhlášení z chatu – V případě, že nebudete na chatu reagovat (nebudete psát) déle než 10 minut, pracovník/ce Vás odhlásí z místnosti. Pokud budete potřebovat svou situaci ještě probrat, můžete znovu napsat, nebo zavolat na SOS linku La Strada 222 71 71 71 nebo 800 07 77 77 (bezplatné), také nám můžete poslat e-mail: pomoc@strada.cz, odpovíme do 3 pracovních dnů.

Pro cizince – V případě, že máte potíže s využíváním chatu a nerozumíte textu v českém jazyce, můžete použit překladač webových stránek v prohlížeči Chrome (Nastavení/Rozšířené/Jazyky), nebo kliknutím na pravé tlačítko myši a vybrat Přeložit.  


English

What is good to know before you enter our chat room:

In case the consultant of the chat stops replying without farewell, it may be caused by technical dificulties. We apologize for the complications and thank you for the patience.

Login / registration – You need to sign up first. Create a nickname „přezdívka“ and password „heslo“ in the second sign-in window on your right. If you have already been here and remember the login information use the first sign-in window.

Chat history – If you want to return to some older chat conversations, sign in to your account and click „MOJE ROZHOVORY“ on the homepage. There you can read the chat conversations or delete them.

Hidepage – In case you want to hide your chat from someone, use „skrýt stránku“ button. You will be redirected to seznam.cz. Then you have about a minute to come back to us (for example using the back button), after the chat will end and if you want to continue you must log in again.

Log out – In case you do not respond for longer than 10 minutes the consultant will log you out of the room. If you need to continue the consultation you can either re-write or call our SOS line La Strada 222 717 171 or 800 077 777 (free of charge), you can also send us an email: pomoc@strada.cz, we will respond you within 3 work days.

For foreigners – If you have difficulties using the chat room and do not understand the text in Czech, you can use the web translator in Chrome (Settings / Advanced / Languages) or right click and select Translate. 


Russia

Что нужно знать перед тем, как начать общение:

Если работник/ца чата перестает Вам писать, не попрощавшись, скорее всего это технические неполадки. Приносим извинения за осложнения и благодарим Вас за терпение.

Вход / Регистрация – Для входа в чат Вам необходимо зарегистрироваться. Создайте свой ник "přezdívka" и пароль "heslo", используя второе окно для регистрации справа. Если Вы уже здесь были, помните свои данные для входа и хотите продолжить использовать свою учетную запись, используйте первое окно.

История чата – Если Вы хотите вернуться к какой-либо информации из чата, войдите в свою учетную запись в любое время и нажмите «MOJE ROZHOVORY» на главной странице. Там Вы можете прочитать чаты или удалить их.

Быстро скрыть страницу – Если Вы хотите скрыть от кого-то беседу с нами, используйте кнопку «Skrýt stránku». Мы перенаправим Вас на страницу seznam.cz. Затем у Вас будет около минуты, чтобы вернуться к нам (например, использую кнопку «Назад»). Примерно через минуту чат закончится, и когда Вы захотите продолжить, Вы должны снова войти в систему.

Выйти из чата – Если вы не отвечаете ( не будете писать) более 10 минут, работник закончит чат с Вами. Если Вам нужно снова обсудить свою ситуацию, Вы можете снова написать либо позвонить на телефонную линию  SOS La Strada 222 71 71 71 или 800 07 77 77 ( бесплатно), Вы также можете отправить нам электронное письмо:  pomoc@strada.cz, , мы ответим до 3 рабочих дней.

Для иностранцев – Если у Вас возникли проблемы с использованием чата и Вы не понимаете текст на чешском языке, Вы можете использовать интернет переводчик встроенный в Chrome (Настройки / Расширения / Языки) или щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Перевести». 


Bulgaria

Какво трябва да знаете преди да влезете в чата на Ла Страда:

Ако консултанта престане да отговаря без да се сбогуване, причина са технически проблеми. Извиняваме се за услужненията и ви благодарим за Вашето търпение.

Вход  / регистрация – За влизане трябва да се регистрирате. Създайте си свое „ник име“ и се регистрирайте във втори прозорец. Ако вече сте били тук и си спомняте своите регистрационни данни, тогава използвайте първия прозорец.

История на чата – Ако искате да се върнете към някаква информация от старите чатове, влезте във вашият профил и натиснете „MOJE ROZHOVORY“ на началната страница. Там можете да четете минали чатове или да ги триете.

Бързо скриване на страницата – в случай, че не искате някой да видз вашият чат, натиснете бутона „skrýt stránku“, ще бъдете пренасочени на страниците на seznam.cz. След това имате около минута да се върнете (например с бутона обратно). След около минута чата ще бъде прекъснат и трябва отново да се регистрирате, ако искате да продължите.

Напускане на чата – В случай, че не отговаряте (не пишете) повече от 10 минути, консултанта/ката ще прекрати чата и ще затвори прозореца. Ако трябва да продължите в обсъждането на ситуацията Ви, можете отново да ни напишете, или да обадите на нашата SOS линия Ла Страда на тел. 222 717 171 или 800 077 777 (безплатно), също можете да ни напишете е-майл: pomoc@strada.cz, ще отговарим до 3 работни дни.

За чужденци – Ако имате проблем с използването на чата и не разбирате текста на чешки език, можете да използвате уеб преводача в Chrome (Настройки / Разширени / Езици) или да кликнете с десния бутон на мишката и да изберете Превод. 


Romania 

Ce e bine sa stii , inainte de a folosi chat -ul:

In caz ca operatorul /operatoarea /inceteaza de a comunica cu dvs.fara a-si lua ramas bun,aceasta e datorata problemelor tehnice intervenite.Pentru aceste complicatii,ne cerem scuze si va multumim pentru rabdare.

Login/Inregistrarea- Pentru accesare e nevoie de inregistrare.Creati-va o porecla si o parola si folositi a doua fereastra pentru inscriere.In caz ca aici ati mai fost si va amintiti datele de inregistrare ,folositi prima fereastra.

Istoria chatu-lui - Daca doriti sa va intoarceti la anumite informatii,inregistrati-va in contul dvs si pe pagina introductiva apasati pe " MOJE ROZHOVORY ".Acolo,puteti citi dialogurile avute,eventual sa le stergeti.

Acoperirea rapida a paginii- In caz ca doriti sa acoperiti pagina pe care dialogati cu noi,folositi tasta "Skrýt stránku".Aceasta,va conduce la pagina seznam.cz.Dupa aceasta ,aveti aprox.un minut la dispozitie ca sa reveniti ( de ex.folosind tasta "inapoi").Peste aproximativ un minut,chat-ul se va intrerupe.Doriti sa reveniti la chat,trebuie sa va inregistrati din nou.

Check-out /iesirea/ din chat- In caz ca incetati de a dialoga(sa mai scrieti) mai mult de 10 minute,operatorul (operatoarea) va intrerupe legatura.Doriti sa rediscutati situatia dvs.incepeti din nou sa scrieti,sau telefonati la linia SOS La Strada 222 71 71 71, sau 800 07 07 07 (gratis), ori trimiteti-ne e-mail: pomoc@strada.cz, si va raspundemin in maxim 3 zile lucratoare.

Pentru straini - In caz ca aveti probleme cu folosirea chatu-lui si nu intelegeti textul in limba ceha,puteti folosi traducatorul  paginii web a browser-lui Chrome (Setare/Avansat/Limba),sau apasati butonul din partea dreapta a mouse-lui si alegeti Traduceti. 

SOS Linka La Strada ve spolupráci s E-linka

Created by Netsimple