Linky důvěry

Olomoucká linka důvěry

Linka je otevřena pro všechny osoby, které se cítí v krizi či obtížné životní situaci. Cítí se ohroženi, potřebují radu, podporu a pomoc.

telefon: 585414600
Vstoupit do poradny

LD DKC

Linka důvěry je určena dětem i dospělým. Naše služby jsou určeny pro všechny lidi v krizové životní situaci, která se může týkat různých oblastí života. Zvláště se pak zaměřujeme na týrané, zneužívané a zanedbávané děti (syndrom CAN). 

email: problem@ditekrize.cz
telefon: 777715215
Vstoupit do poradny

LD STŘED

Linka důvěry STŘED je určena všem klientům, kteří se ocitli v náročné životní situaci, hledají pro sebe pomoc nebo mají starost o někoho ve svém okolí.

email: linkaduvery@stred.info
telefon: 775223311
Vstoupit do poradny

LD Ostrava

Linka důvěry Ostrava je všeobecnou linkou důvěry.
Jsme k dispozici všem dospělým, kteří se dostanou do krizové situace.
Přirozeně také těm dospělým, jichž se nějak dotýká krize někoho jiného.  

email: linka.duvery@mnof.cz
telefon: 596618908
Vstoupit do poradny

Linka bezpečí

Pouze pro děti a studenty

email: pomoc@linkabezpeci.cz
telefon: 116111
Vstoupit do poradny

Linka EDA

LINKA EDA je určena všem pečujícím (rodičům, blízkým, odborníkům), kterých se týká téma dětí se závažnou diagnózou, po těžkém úrazu nebo s postižením.
email: linka@eda.cz
telefon: 800405060
Vstoupit do poradny

Rodičovská linka

Linka je určena rodičům, rodinným příslušníkům, pedagogům a ostatním dospělým, kteří jednají v zájmu dítěte, dospívajícího a mladého dospělého do 26let. 

email: pomoc@rodicovskalinka.cz
telefon: 606021021
Vstoupit do poradny

Linka proFem

Linka proFem – pomoc obětem domácího a sexuálního násilí, jejich blízkým a dalším, kteří se o tomto tématu potřebují poradit.

email: poradna@profem.cz
telefon: 608222277
Vstoupit do poradny

SOS centrum

SOS centrum poskytuje odbornou pomoc, podporu a informace všem lidem od 16 let, kteří se ocitli v obtížné životní situaci.

email: linka.duvery@diakonie.cz
telefon: 222514040
Vstoupit do poradny

SOS Linka La Strada

SOS Linka La Strada poskytuje podporu osobám obchodovaným a vykořisťovaným v práci včetně prostituce. Prevence obchodu s lidmi.

email: pomoc@strada.cz
telefon: 800077777
Vstoupit do poradny

Renadi (alkohol, léky, gambling)

Odborné poradenství pro osoby ohrožené rizikovým užíváním alkoholu, návykových léků, nebo hazardním hráčstvím a pro jejich rodinné příslušníky.

email: poradna@renadi.cz
telefon: 725550828
Vstoupit do poradny

Created by Netsimple