Pravidla pro chat

1. Vymezený čas na jeden chat je  60 minut (nebo čas zbývající do konce chatovacích hodin). Na začátku Vám tuto skutečnost sdělíme.

2. Každý klient má k dispozici 60 minut/den. V akutních případech může pracovník udělit výjimku (třeba v ohrožení života klienta).

3. Pokud naší linku kontaktujete  opakovaně, časový limit pro chat Vám může být po určité době zkrácen. O této skutečnosti Vás budeme dopředu informovat.

3. Chatový rozhovor může být přerušen telefonickým hovorem, který má před chatem přednost. O této skutečnosti Vás budeme informovat. Délka telefonického hovoru se nezapočítává do délky chatu.

4. Pokud od Vás neobdržíme zprávu po dobu 10 minut, informovaně vedeme chat ke konci.

5. Klientům pod 15 let pracovníci LD STŘED tykají, klientům od 15 let vykají.

6. Při nadměrné slovní agresivitě, intoxikaci, využívání chatu k uspokojení sexuálních potřeb, absenci zakázky apod. může rozhovor s Vámi informovaně ukončit. V takovém případě bude Vás účet u dané linky na 24 hodin zablokován.

LD STŘED ve spolupráci s E-linka

Created by Netsimple