Pravidla linky

Linka důvěry má dnes zavřeno. Navštivte prosím linku v době, kdy je otevřena.

Pravidla chatu Linky důvěry Dětského krizového centra:

1. Chat Linky důvěry Dětského krizového centra mohou využívat děti i dospělí klienti.

2. Maximální délka jednoho chatu s klientem za jeden den je 90 min. 

3. Čas jednoho klienta i při více vstupech do místnosti chatu LD DKC je stále jen 90 minut za jeden den. 

4. Čas klienta na chatu je dále omezen chatovacími hodinami LD DKC. Chat LD DKC probíhá ve dnech: pondělí, pátek, sobota, neděle v čase: 14:00 - 18:00; v sobotu a v neděli též v čase 9:00 - 13:00. Čas pracovní doby chatu LD DKC nelze prodlužovat.

5. Maximální počet devadesátiminutových chatových kontaktů s jedním klientem je 7. Osmý kontakt je již omezen časem - pouze 30 min. (klientovi je tento postup vysvětlen při 7. chatu). Pokud se situace klienta mění, klient spolupracuje a potřebuje pro změnu své situace více času, není třeba trvat na 7 kontaktech. Toto pravidlo je posuzováno individuálně. 

6. Pokud se nám klient na chatu LD DKC 10 minut nehlásí, s vysvětlením se s ním loučíme a odcházíme z místnosti.

7. Pokud konzultant LD DKC neodpovídá 10 minut, došlo pravděpodobně k technickým potížím a chat je tímto považován za ukončený. Klient v takovém případě může kontaktovat LD DKC níže uvedenými způsoby, případně využít chat jiné linky důvěry. 

8. Pracovníci respektují přání klienta týkající se oslovování klienta, u adolescentů pak tykání či vykání. Dospělým klientům (od 18 let) pracovníci LD DKC vždy vykají, i když tito klienti preferují tykání, zjistí-li pracovník LD DKC dospělost klienta až v průběhu chatu, omluví se klientovi za dosavadní tykání a dále již klientovi bez výjimky vyká s vysvětlením interních pravidel LD DKC.       

9. Po skončení chatu s klientem je z proběhlého rozhovoru proveden krátký zápis. Pokud klient využije služeb chatu LD DKC víckrát, může se na tento zápis odkázat, aby nemusel svou situaci znovu vysvětlovat.                                                             

10. Po skončení chatu může klient využít i dalších nabízených služeb LD DKC: 

Nonstop telefonní linka: 241 484 149 , mobil 777 715 215, linka Rizika kyberprostoru: 778  510 510.

Skype na adrese (skype jméno): ld_dkc a to v časech:
pondělí až čtvrtek vždy od 14.00 do 22.00 hod., 
pátek až neděle 10.00 až 22.00 hod. 
Emailové poradenstvíproblem@ditekrize.cz – odpovídáme do 3 pracovních dnů.

Práva klientů:

 • právo čerpat služby chatu LD DKC, pokud tomu nebrání jiné pravidlo chatu LD DKC
 • právo vyjadřovat svobodně své postoje, přání, názory
 • právo zůstat v anonymitě
 • právo využít službu opakovaně, pokud tomu nebrání jiné pravidlo chatu LD DKC
 • právo na podání stížnosti.

Povinnosti klientů:

 • respektovat pravidla chatu LD DKC
 • respektovat týmovost pracoviště (tj. není stanovený jeden klíčový pracovník pro jednoho klienta)
 • respektovat individuální dohodu (pokud taková je, a to zejména ve smyslu určení počtu a délky konzultací)
 • pro cizince: zajistit si tlumočníka v případě komunikačních bariér.

Kritéria pro odmítnutí klienta, kontraindikace: 

 • akutní intoxikace, která znemožňuje vedení hovoru s klientem
 • taková akutní fáze psychotického onemocnění či psychického stavu, které znemožňuje vedení hovoru s klientem
 • verbální agrese, vulgarita
 • cizinci, kteří nehovoří česky či slovensky a nezajistí si tlumočníka
 • naplnění kapacity pracoviště (tzn. v danou chvíli probíhá hovor na LD DKC s jiným klientem)
 • klientovo porušení jeho individuální dohody o omezeném kontaktu (počet či délka trvání kontaktu za den)
 • LD DKC neposkytuje specifické právní poradenství ani psychologickou diagnostiku, či terapii prostřednictvím chatu.

LD DKC ve spolupráci s E-linka

Created by Netsimple